Marketing

Brand audit

Na een “deep dive” in het merk (op basis van research, bestaande communicatie, merkstrategie documenten en interviews) presenteren we onze visie op de merk gezondheid, inclusief een lijst met verbeterpunten.

Merkpositionering

Aan de hand van het 3MO merkbouwstenen model (of een eigen merk-model) zullen we samen met de klant in een aantal sessies de positionering van een merk (of bedrijf) ontwikkelen of aanscherpen.

Inzichten genereren

Op basis van onder andere desk research en marktonderzoek gaan we samen met de klant bij de doelgroep(en) op zoek naar insights. Waar ligt de doelgroep wakker van, wat houdt hem of haar bezig; welke dilemma’s zijn er waar het merk wellicht een oplossing voor kan bieden.

Proposities bouwen

Met behulp van ons eigen 4B model voor proposities ontwikkelen we samen met de klant proposities voor specifieke doelgroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld producten, diensten, platforms, tools, activaties of evenementen zijn.

Begeleiding marktonderzoek

Door onze jarenlange ervaring kunnen we klanten goed ondersteunen bij het ontwikkelen van een research briefing, het selecteren van geschikte marktonderzoeksbureaus, het beoordelen van onderzoeksvoorstellen, het ontwikkelen van vragenlijsten, het begeleiden van het onderzoekstraject en het implementeren van onderzoeks-learnings in de organisatie. Alle typen markonderzoek (kwalitatief en kwantitatief) zijn daarbij in scope.

Persona's ontwikkelen

Persona’s worden gebruikt om in het leven van een doelgroep persoon te duiken en ze een concreet gezicht te geven. Het gedrag en de behoeftes van de persona staan centraal en helpt klanten om hun marketing, communicatie en media activiteiten succesvoller en gerichter in te zetten. 3MO helpt een persona tot leven te brengen op basis van analyse en onderzoek.
Communicatie

Customer Journey

Het in kaart brengen van een customer journey of klantreis biedt inzicht in de stappen die een doelgroep persoon doorloopt om een bepaald doel te bereiken. Een klantreis start vaak al voordat de doelgroep klant is van een merk of organisatie. Gedurende elk van deze fases gebruikt de doelgroep andere touchpoints en bestaan er andere behoeftes. Een klantreis helpt om deze behoeftes te identificeren zodat de juiste oplossingen op het juiste moment via de meest relevante kanalen kunnen worden ontwikkeld.

Communicatie strategie

3MO ondersteunt bedrijven en/of merken bij de ontwikkeling van hun communicatiestrategie. Met de merkpositionering als uitgangspunt, en op basis van een krachtig communicatie idee wordt een communicatieplan ontwikkeld, waarbij zowel aandacht is voor een structurele communicatie laag als voor de verschillende campagnes (met campagne-ideeën die passen onder de communicatie-idee-paraplu).

Content marketing

Het begrip content marketing is hot. Maar wat is het precies en hoe pak je het aan? 3MO help bij het opzetten van een content strategie. Hoe en wanneer gebruik je welke content, voor welke doelgroep, via welke kanalen, en met welke doelstelling? Wat wordt de content „paraplu” en/of de specifieke content thema’s. Hoe wordt de gelaagdheid van de verschillende vormen van content en hoe vul je dat in.

Storytelling

Aandacht is een schaars goed. We leven in een wereld waarin mensen maar een flits aandacht hebben en dan alweer door iets anders worden afgeleid. De eerste reactie is om de doelgroep te achtervolgen en te storen op de plekken waar ze zich bevinden. Vanwege kosten en doelgroep acceptatie is dit steeds minder effectief. Een goed verhaal is noodzakelijk om aandacht te krijgen en vast te houden. Verhalen zijn krachtig omdat ze de emotie goed kunnen overbrengen. 3MO laat zien hoe storytelling kan worden ingezet voor een succesvolle content strategie.

Briefen

Succesvolle communicatie start bij het ontwikkelen van een goede briefing. Maar veel marketeers en communicatiemensen vinden het schrijven van een goede briefing lastig, of maken er te weinig tijd voor vrij. Dit resulteert vaak in verspilling van kostbaar (creatief) werk, een moeizaam proces, slechte communicatie concepten en discussies over facturen. 3MO ondersteunt in het schrijven van een goede briefing.

Pitch begeleiding

3MO begeleidt adverteerders bij de keuze van communicatie-, PR- en mediabureaus. Hiervoor hanteren we gestructureerde processen en formats.
Media

Middelen strategie

Door de grote toename in het aanbod van media mogelijkheden wordt het steeds lastiger om het totale aanbod te overzien, en om jouw doelgroep effectief te bereiken. Hoe zorgen we ervoor dat onze boodschap op de juiste wijze, op het juiste moment, de juiste mensen bereikt? Deze vraag staat aan de basis van elke middelenstrategie. 3MO helpt klanten bij het formuleren van de doelstellingen en bij de afweging van en keuze voor de juiste mediadoelgroep, mediumtypeselectie, mediumtitelselectie, formaat/positie, timing, frequentie en kosten.

Media organisatie & management

3MO kan zowel het volledige media management voor een klant verzorgen, als de organisatie hierin ondersteunen. Doel is om een effectievere en meer efficiënte media inzet te realiseren door middel van het toepassen van ‘best in class way of working’ in media management.

Media Productivity Review (MPR)

Een MPR is een gestructureerd onderzoek naar alle aspecten van media management. De rapportage omvat bevindingen, conclusies en aanbevelingen op drie onderwerpen: • Organisatie, samenwerking en proces • Media strategie • Tactische media inzet en inkoop. De MPR biedt overzicht van concrete mogelijkheden voor kostenbesparingen in de mediaoperatie en kansen om meer effect te realiseren vanuit de media investeringen.

Digital Activity Review (DAR)

Een DAR is een uitgebreide review van alle digitale activiteiten (paid, owned & earned). Dit levert o.a. een overzicht van verbeterpunten m.b.t efficiency en effectiviteit van de online media operatie (proces/planning/inkoop.

Pitch begeleiding

3MO begeleidt adverteerders bij de keuze van communicatie-, PR- en mediabureaus. Hiervoor hanteren we gestructureerde processen en formats.

ROI aanpak

Welke KPI’s zijn bepalend om bovenliggende business doelstellingen te realiseren.  3MO ondersteunt in het inzichtelijk maken van de relatie tussen communicatie investeringen en communicatie KPI’s. Het optimaliseren van campagne-effect is hierbij het uitgangspunt. 
Workshops & Trainingen

MerkWerkSessies (workshops)

De 3MO MerkWerksessies zijn workshops met eigen collega’s rondom specifieke onderwerpen. Hierbij worden theorie, cases en inspiratie met elkaar afgewisseld met zelf oefenen. De content wordt afgestemd op de organisatie. Zo worden kennis en vaardigheden ontwikkeld binnen de organisatie en wordt een uniforme manier van werken gestimuleerd. Dit is niet alleen een leuke, inspirerende dag met elkaar (teambuilding), maar iedereen gaat ook met concrete output voor het merk weer naar huis.

 • Aanscherpen merkpositionering
 • Customer journeys ontwikkelen
 • Persona’s ontwikkelen
 • Inzichten genereren
 • Proposities ontwikkelen
 • Content strategie bouwen
 • Touchpoint strategie & ontwikkeling

Trainingen

Daarnaast biedt 3MO diverse trainingen. Dit zijn kennissessies op diverse domeinen:

 • Merken en positioneren
 • Briefen
 • Beoordelen creatieve voorstellen
 • Middelen strategie & beoordeling
 • Media basics
 • Digital marketing
 • Content marketing
 • SEO, SEA, Social Media, Display, Programmatic

ADVIES | WAY OF WORKING | PROJECT MANAGEMENT | INTERIM MANAGEMENT | WORKSHOPS & TRAININGEN