In deze inspiratiesessie of training op maat geven we de marketeer/media manager concrete handvatten om media efficiency en media effectiviteit van de in te zetten budgetten beter te kunnen aansturen en managen.  We duiden de verschillen tussen efficiency en effectiviteit middels de “Effectiviteits roadmap” en laten aan de hand van beschikbare onderzoeken het belang van de juiste budgetverdeling over de verschillende kanalen zien voor zowel brandbuidling als activatie. Tevens besteden we aandacht aan de ROI vraag en hoe je aan de hand van een duidelijk KPI framework de juiste databronnen kan gebruiken om te evalueren, leren en te blijven optimaliseren.

 Onderwerpen

  • Media efficiency & effectiviteit
  • Rol van KPI’s/KPI framework en doelgroep insights
  • Media efficiency/effectiviteits roadmap
  • Highlights learnings Byron Sharp
  • Learnings Les Binet & Peter Field
  • Meten short & longterm effecten
  • Marketingmix modelling
  • Mediaplan checklist
  • Managen media effectiveness

 Vormen: Inspiratiesessie, Training op Maat