In deze training op maat leer je als marketeer of media manager hoe je media processen, media teams en media-agencies het beste kunt managen. Daarnaast leer je hoe je om moet gaan met het transparantie vraagstuk en hoe je de efficiëntie en effectiviteit van de media inzet kan optimaliseren. Met als doel om mediamanagement binnen de organisatie te professionaliseren.

Onderwerpen

  • Proces mediaplaning en buying inclusief timelines
  • Rollen en verantwoordelijkheden mediamanagement
  • Media efficientie en effectiviteits modellen
  • Selecteren van een mediabureau
  • Samenwerking met bureaus
  • Agency remuneratie modellen
  • Evalueren performance van bureaus; welke KPI’s
  • Transparantie en auditing bureaus

 Vormen: Inspiratiesessie, Training op Maat, Werksessie