Het in kaart brengen van een customer journey of klantreis biedt inzicht in de stappen die een doelgroep persoon doorloopt om een bepaald doel te bereiken (job to be done). Een klantreis visualiseert dit proces (de reis) vanuit het perspectief van de klant. Gedurende elk van de fases gebruikt de doelgroep andere touchpoints en bestaan er andere behoeften. Een klantreis helpt om drijfveren, klantbeleving en behoeftes te identificeren zodat de juiste oplossingen op het juiste moment via de meest relevante kanalen kunnen worden ontwikkeld. Een customer journey maakt zichtbaar waar in het klantcontact verbeteringen mogelijk zijn om een optimale klantbeleving te realiseren over alle contactmomenten en kanalen heen. 3MO helpt organisaties bij het in kaart brengen van de verschillende klantreizen (journey mapping).