We hebben als basis voor het 3MO Marketing Academy programma een 3MO Capability Review ontwikkeld waarmee we middels een scan bepalen welke vakinhoudelijke ontwikkelingsbehoeftes er zijn voor zowel marketing, communicatie als media binnen marketingteams.

Op basis van de uitkomsten van de Capability Review stellen we uit het 3MO Marketing Academy aanbod een maatwerkpakket samen van inspiratiesessies, trainingen en werksessies om tot het gewenste ontwikkelingsniveau van individuele personen of marketingteams te komen.

We zullen daarbij jaarlijks monitoren in hoeverre de gewenste leerontwikkeling behaald is of dat additionele trainingen nodig zijn.