3MO wordt vanuit haar expertise veelvuldig gevraagd om als onafhankelijke partij een review van het bureaucontract uit te voeren of om nieuwe media contract voorstellen te begeleiden en te beoordelen.  Met zeer veel kennis van diverse samenwerkingsovereenkomsten en media contracten met mediabureaus (netwerk bureaus, digitale bureaus, lokale media bureaus etc.) voeren we een review van het bureaucontract uit of begeleiden en beoordelen we nieuwe contractvoorstellen.

We kijken hierbij o.a. naar de juridische aspecten van het contract, de remuneratie en honoreringsvoorstellen, de vastgelegde inkoop afspraken op bijvoorbeeld offline media en online media, technische kosten van digitale media en KPI afspraken. We gebruiken hiervoor onze benchmarks en best practices.