De inrichting van je DSP is voor adverteerders soms een black box. Daarnaast biedt de wereld van Programmatic een groot palet van aanbieders. Omdat niet in alle gevallen te doorgronden is welke afspraken de service partij naast de inrichting van de DSP heeft gemaakt biedt 3MO hier een alternatieve onderzoeksmethode. Wij kunnen naast de bestaande Programmatic campagnes schaduwcampagnes draaien met eenzelfde of een alternatieve DSP. Hierdoor wordt duidelijk of er onnodige marges gemaakt worden op uw Programmatic campagnes.

3MO heeft een team van onafhankelijke specialisten die met je meekijken om optimalisaties en herstructureringen aan te bevelen en/of door te voeren.

Opvolgend op de schaduwcampagne (of als los onderzoek) bieden we ook een review van de aanpak in de DSP zelf. Zaken die getoetst worden zijn:

  • Creatie management
  • Audience management
  • Bid management
  • Targeting
  • Funnel optimalisatie
  • Test management
  • Budget management

Omdat 3MO dit onafhankelijk aanbiedt hebben zowel de opdrachtgever als het bureau hier voordeel van, aangezien we een handleiding met aanpassingen en optimalisaties opleveren voor de Programmatic campagnes.

3MO heeft een team van onafhankelijke specialisten die met je meekijken om optimalisaties en herstructureringen aan te bevelen en/of door te voeren.